DEFINITIEVE Wedstrijdbepalingen 2024 Indeling en ligplaatsen 2024 Wedstrijdbepalingen
DEFINITIEVE Wedstrijdbepalingen 2024 DEFINITIEVE Wedstrijdbepalingen 2024
Wij vragen expliciet aandacht voor regel 1.3 van de wedstrijdbepalingen Ieder persoon aan boord moet op de ingeleverde bemanningslijst voorkomen en dient lid zijn van het watersportverbond en/ of de IFKS. De schipper is verantwoordelijk voor het feit dat er bij de wedstrijdleiding een goede bemanningslijst aanwezig (liefst insturen per mail naar j.spijkerman@solcon.nl) is, minimaal een uur voor aanvang van het eerste waarschuwingssein. Bij het (gedeeltelijk of geheel) ontbreken van een correcte (volledige naam, telefoonnummer en/of emailadres) bemanningslijst kan het wedstrijdcomité per geconstateerde overtreding zonder verhoor het betreffende skûtsje een DSQ toekennen aan die wedstrijd.
Indeling en ligplaatsen 2024 Indeling en ligplaatsen 2024
DEFINITIEVE Wedstrijdbepalingen 2024 Indeling en Ligplaatsen 2024 Wedstrijdbepalingen
Wij vragen expliciet aandacht voor regel 1.3 van de wedstrijdbepalingen Ieder persoon aan boord moet op de ingeleverde bemanningslijst voorkomen en dient lid zijn van het watersportverbond en/ of de IFKS. De schipper is verantwoordelijk voor het feit dat er bij de wedstrijdleiding een goede bemanningslijst aanwezig (liefst insturen per mail naar j.spijkerman@solcon.nl) is, minimaal een uur voor aanvang van het eerste waarschuwingssein. Bij het (gedeeltelijk of geheel) ontbreken van een correcte (volledige naam, telefoonnummer en/of emailadres) bemanningslijst kan het wedstrijdcomité per geconstateerde overtreding zonder verhoor het betreffende skûtsje een DSQ toekennen aan die wedstrijd.
DEFINITIEVE Wedstrijdbepalingen 2024 DEFINITIEVE Wedstrijdbepalingen 2024 Indeling en Ligplaatsen 2024 Indeling en Ligplaatsen 2024